O nama
Smještaj
Restaurant i bar
Kongres i sastanak
Dječji kutak
Sport
Lokacija
Rezervacije
Kontakt
Posebno nam je zadovoljstvo našim najmlađim gostima ponuditi sadržaje za zabavu i animaciju.
Dječji kutak/igraonica u hotelskom lobby-u te otvoreno i ograđeno dječje igralište ispred hotela.